Visok krvni tlak pozimi

Visok krvni tlak je višji pozimi in nižji poleti, kar so pokazale študije na obeh straneh ekvatorja. To so skušali razložiti z različnimi raziskavami, ki so pokazale na različne dejavnike tveganja, povezane s sezonskimi vplivi. Med drugimi so to noradrenalin, kateholamin in vazopresin, vitamin D in serumski holesterol. Vendar pa je več študij predlagalo tudi neposreden učinek okoljske temperature in telesne aktivnosti na krvni tlak.

Sezonski vpliv na arterijski krvni tlak so pokazale različne študije, ki so temeljile na enkratnih ali ponovljenih meritvah med odraslimi, starejšimi in otroki ter zdravimi in tistimi s hipertenzijo. V vseh teh študijah so izmerili višji sistolični in diastolični povprečni krvni tlak pozimi in nižjega poleti. Ta sprememba je povezana z več dejavniki tveganja, kot so temperatura, fizična aktivnost, onesnaženost zraka in ultravijolično sevanje. Drugi potencialno pomembni sezonski dejavniki tveganja so sezonske spremembe serumske ravni holesterola, noradrenalina, kateholamina in vazopresina, ki se nagibajo k porastu pozimi.

Več študij je ugotovilo razmerje med krvnim tlakom in zunanjo temperaturo, pri čemer so bili najvišji tlaki zabeleženi pri hladni temperaturi, najnižji tlaki pa zabeleženi pri relativno višjih temperaturah.

Več epidemioloških študij je poročalo o pozitivnih povezavah med kratkotrajnimi nihanji v ravneh prašnih delcev in arterijskim krvnim tlakom.  Prav tako obstajajo študije, ki dokazujejo povezavo nizkih vrednosti vitamina D s hipertenzijo. Zanimivo je dejstvo, da naj bi tudi nekateri hormoni vplivali na višji krvni tlak pozimi, na primer vazopresin, epinefrin, aldosteroni in noradrenalin. Holesterol in krvni tlak sta v neposredni povezavi, kar je povezano z endotelno disfunkcijo in pomanjkanjem dušikovih oksidov v krvi zaradi povišanih nivojev holesterola. Pozimi se tudi manj gibljemo, gibanje pa niža krvni tlak, kar je že dolgo znano in potrjeno dejstvo. V kurilni sezoni se poveča prisotnost mikrodelcev in več študij je pokazalo na povezavo med povečanim številom mikrodelcev in višjim krvnim tlakom.

Znatno povečanje sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka v zimskem času v primerjavi z poletjem je bilo jasno dokumentirano. Obstaja več razlogov za sezonsko pojavnost hipertenzije: zunanja temperatura, telesna aktivnost, sezonska variacija noradrenalina, kateholamina in vazopresina, vitamina D in serumskega holesterola so pomembni dejavniki, ki lahko vplivajo na nihanja krvnega tlaka. Vendar dokazi kažejo, da je možno sprejeti številne enostavne previdnostne ukrepe za zmanjšanje tveganja za hipertenzijo pozimi. Ti vključujejo ustrezno ogrevanje v zaprtih prostorih, zaščitna oblačila, zlasti za starejše bolnike. Najbolj pomembno pa je, da v čim večji meri ohranimo zdrav življenjski slog tudi pozimi, jemo zdravo in se čim več gibljemo.

*Povzeto po študiji Fares, Auda. Winter Hypertension: Potential mechanisms; Int J Health Sci (Qassim). 2013 Jun; 7(2): 210–219.

Nazaj na osnovne nastavitve novice