Kompresija i stepeni kompresije

Medicinska kompresivna čarapa odgovara sledećim zahtevima:

 • Rastegljiva je u oba smera
 • Postepeno graduisana padajuća kompresija
 • Kozmetički doterana (moderno rešenje za najdelikatniji zahtev kod HVI)
 • Kompresija se meri u jedinicama za pritisak (mmHg ili kPa)

S obzirom na stepen kompresije, čarape su razvrstane u kompresivne razrede:

Razred Kompresija u mmHg Kompresija u kPa
Preventivne do 18 mmHg do 2,0 kPa
Razred I. od 18 - 21 mmHg oko 2,6 kPa
Razred II. od 23 - 32 mmHg oko 3,7 kPa
Razred III. od 34 - 46 mmHg oko 5,6 kPa
Razred IV. min 49 (oko 60 mmHg) od 7,5 do 8 kPa

KOMPRESIJA I (18 – 21 mmHg)

 • Profilaksa venskih poremećaja kod rizičnih pacijenata
 • Teške i umorne noge sa postojećim varikozitetima
 • Blago proširene vene u toku trudnoće
 • Blago proširene vene bez značajnih edema

KOMPRESIJA II (23 – 32 mmHg)

 • Ozbiljno proširene vene u toku trudnoće
 • Uznapredovali primarni varikoziteti sa edemom
 • Kod površinskog thrombophlebitis- a
 • Hronična venska insuficijencija
 • Posle skleroterapije, kao podrška uspehu lečenja

KOMPRESIJA III (34 – 46 mmHg)

 • Značajno izraženi variksi sa izrazitim edemima
 • Naglašena hronična venska insuficijencija (stepen II i III)
 • Kod oporavka izraženog venoznog ulkusa
 • Posttraumatski edem 
 • Reverzibilna limfedemija

KOMPRESIJA IV (min. 49 mmHg ... 60 mmHg)

 • Ozbiljan postthrombotički sindrom
 • Ireverzibilna limfedemia 

Uslovi uspešnog lečenja

 • PRAVILNO ODREĐENA KOMPRESIJA – LEKAR specialista određuje stepen kompresije i model
 • PRECIZAN SISTEM MERENJA - Veličinu kompresivnih čarapa određuje osposobljena medicinska sestra ili farmaceutski tehničar
  • 12 standardnih veličina
  •  mogućnost izrade čarape po meri kupca
 • Pacijenta, koji se prvi put susreće s nošenjem MKČ  potrebno je naučiti pravilnom obuvanju, skidanju i održavanju čarapa
 • Pri svakoj narednoj kupovini potrebno je proveriti mere
 • Medicinske kompresivne čarape uvek kupite samo u specijalizovanoj prodavnici ili apoteci
 • Sprečiti zastoj krvi i nastanak edema 
 • Pospešiti proces lečenja
 • Sprečiti ponavljanje bolesti
 • Ublažiti bolove i subjektivne tegobe
 • Obezbediti najbolje kozmetičke rezultate
 • Omogućiti jednostavno oblačenje čarapa
 • Delovati u smeru uspešnog sprečavanja tromboze