Medicinski kompresivni rukavi

Sigvaris medicinski kompresivni rukavi su meki, nežni i u oba smera rastegljivi. Karakteriže ih postepeno padajuća graduisana kompresija II stepena.

 Udobni su za nošenje, jednostavni za upotrebu i odrzavanje, nevidljivi spolja. Sigvaris medicinski kompresivni rukavi izradjuju se u više modela, sa ili bez rukavice.


SIGVARIS medicinski kompresivni rukavi su se   pokazali efikasnim u profilaksi nastanka limfedema kao i u njihovom lečenju ( limfedemi nastali posle mastektomije, sa ili bez primene radioterapije). U postoperativnom i posttraumatskom tretmanu edema po završetku osnovnog lečenja. Kao profilaksa povratka limfedema nakon završene drenažne dekongestivne terapije.