Tromboza dubokih vena – opasnost na dugim putovanjima

Za povezanost nastanka DVT i letenja već dugo se zna. Promene u vezi sa zgrušavanjem krvi do kojih dolazi u putničkim avionima na dugim letovima sa upozorenjem o opasnosti od tromboze vena nogu, zainteresovao je  stručnu javnost za potencijalne zdravstvene rizike koje nosi putovanje avionom.Danas stručnjaci već govore o „sindromu ekonomske klase“, a neki smatraju da čak 13% slučajeva DVT (Tromboza dubokih vena)  je u direktnoj vezi sa putovanjem avionom.U jednom britanskom istraživanju, 200 putnika je nakon leta podvrgnuto UZ pregledu vena i u 20-ak osoba su otkriveni  krvni ugrušci u venama. „Sindrom ekonomske klase“ direktno je povezan sa zgrčenim sedenjem u avionima, ali se može javiti i kod putnika na kraćim letovima ili kod ljudi koji putuju vozom, autobusom ili automobilom.Naime, tromb u dubokim venama  lakše nastane kad satima nepomično sedite, zgrčeni u uskom prostoru, jer izostaje kontrakcija mišića nogu koje „masira“ duboke vene i  time sprečava stvaranje tromba.  Ako tromb nakon što se pokrenete otputuje u pluća i začepi glavnu plućnu arteriju, može izazvati trenutačnu smrt.

Ko je najugroženiji?

U većoj opasnosti su ljudi koji se bave poslom koj zahteva dugotrajno stajanje ili sedenje, trudnice,  korišćenje kontraceptivnih pilula,  ljudi sa hroničnom venskom insuficijencijom nogu ili malignim bolestima, rekonvalescenti nakon dugotrajnog ležanja ili bolesnici nakon većih operacija u potpunoj anesteziji.Zato je izuzetno važno posavetovati se sa lekarom u ciju prevencije DVT. Nošenje preventivnih čarapa do 18 mmHg sa graduisanom kompresijim može biti od velike koristi. Klinička studija koju je sprovela Avio-kompanija „CONCORDE“  -  Klinička studija LONGFLIGHT 4 (Concorde – SIGVARIS TRAVENO stockings in long flights /Angiology 2003/ sa SIGVARIS TRAVENO – čarapama za duga putovanja,  dokazala je značajno smanjenje rizika od nastanka DVT nogu prilikom dugih letova. Intenzivna, pravilno graduisana potpora (18 mmHg)  poboljšava protok krvi, sprečava nastanak edema i DVT.

Prepoznajte simptome

Osetljivost, bol i crvenilo obolelog područja, najčešće potkolenice, uz oticanje noge osnovni su simptomi DVT.

Stručnjaci kažu da bi putnike trebalo bolje informisati o posledicama DVT i o emboliji pluća i načinima prevencije (nošenje preventivnih čarapa, unošenje dovoljnih količina tečnosti, izbegavanje prekrštenih nogu...)

SIGVARIS TRAVENO - Efikasna preventiva protiv DVT  (duboka venska tromboza)