Specialities DIABETIC

SIGVARIS DIABETIC - SR
Posebne kompresijske čarapeza diabetičare

Da bi zadovoljio posebne potrebe vaših stopala, SIGVARIS je razvio posebne kompresivne čarape za dijabetičare.

Nošenje kompresivnih čarapa za dijabetičare ima sledeće prednosti:  

  • Blagi stepen pritiska stvara osećaj olakšanja u vašim nogama
  • Udoban, prijatan materijal sa posebnim mekim umetkom za tabane i palac. Umetak pevenira stvaranje pritiska u tackama oslonca na tabanima i palcu.
  • Čarape su bez šavova i na taj način stite stopala od pritiska koji moze uzrokovati oštećenja 
  • Posebno tkanje koje omogućava koži nogu i stopala ,, da diše“
  • Prijatne i tople za nošenje

Bezbednost i efikasnost kompresivnih čarapa za dijabetičare je testirana u istraživačkoj studiji. Studija je pokazala da blaga kompresija smanjuje otok nogu , a da pritom ne ugrožava protok krvi u nogama. Pozitivan uticaj na otok nogu bitno doprinosi celokupnom poboljšanju zdravlja nogu kod dijabetičara. 

Pravilno navlačenje i svlačenje SIGVARIS kompresivnih čarapa

Pravilno navlačenje i svlačenje SIGVARIS kompresivnih čarapa

Čarape uvek oblačite:

  • Ujutro dok ste još u vodoravnom položaju (krevetu)
  • Na suve i odmorne noge bez otoka
  • Po potrebi noge se mogu posuti talkom (puderom)

Čarape obavezno navlačite i svlačite pomoću specijalnih SIGVARIS gumenih rukavica!

Pravilno navlačenje

1. Obujte SIGVARIS svilenu papučicu za oblačenje čarapa.

2. Uz pomoć gumenih rukavica povucite čarape preko pete.

3. Namestite petu i sa unutrašnjom stranom dlana ravnomerno rasporedite čarapu duž noge i to odozdo nagore, prema kolenu.

4. Odstranite (izvucite) svilenu papučicu za oblačenje čarapa.

5. Podesite visinu čarape i sa unutrašnjom stranom dlana ravnomerno rasporedite čarapu duž noge i to odozdo na gore, prema kolenu.

Pravilno svlačenje

1. Sa obe ruke uhvatite čarapu za gornji rub i povucite ih nadole prema peti, izvrćući je na suprotnu stranu u smeru stopala.

5. Hrapavom površinom rukavice povucite čarapu preko pete i svucite je.

Video

Idi nazad