Specialities SIGVARIS ULCER X

Specialities SIGVARIS ULCER X - SR
Za nju i njega

EFIKASNO LEČENJE VENSKOG ULKUSA NOGU

ULCER X PREDSTAVLJA SET OD DVE ČARAPE

Prvo smo obukli patentiranu, inovativnu čarapu sa pamučnim vlaknima do kože sa pritiskom skočnog zgloba od 20 mmHg. Spoljni sloj je napravljen od glatke tkanine. Čarapa fiksira oblogu rane na potkolenici, štiti osetljivi deo noge i omogućava blagu kompresiju noću. Takođe pojednostavljuje nošenje gornje čarape, koja je veoma uspešna terapijska kompresivna čarapa SIGVARIS Traditional sa kompresijom od 23-32 mmHg. Testirana je u više od 130 kliničkih studija.

Kombinacija obe čarape stvara kompresiju od približno 46 mmHg u predelu skočnog zgloba. Ulcer X set pruža pacijentu udobnost, lakoću upotrebe i nezavisnost u poređenju sa zavojima, gde je za pravilno oblačenje potrebna stručno obučena osoba.

Obavezno korišćenje gumenih ili tekstilnih Sigvaris rukavica pri obuvanju i svlačenju kompresivnih čarapa.

IZUZETNI REZULTATI KLINIČKE STUDIJE

Udeo izlečenih rana u posmatranom uzorku pacijenata: Ulcer X set - 96,2%; zavoji – 70%. Rane na potkolenici veličine do 4 cm zarastale su dvostruko brže upotrebom Ulcer X seta nego upotrebom zavoja. 40% pacijenata sa zavojima žalilo se na bolove noću. Pacijenti iz grupe Ulcer X nisu imali ove probleme. Jedini uslov za korišćenje seta Ulcer X je minimalna pokretljivost skočnog zgloba.

  1. Mariani et al. The treatment of venous leg ulcers with a specifically designed compression stocking kit – Comparison with bandaging. Phlebologie 2008; 37 4: 191-797)

Pravilno navlačenje i svlačenje SIGVARIS kompresivnih čarapa

Pravilno navlačenje i svlačenje SIGVARIS kompresivnih čarapa

Čarape uvek oblačite:

  • Ujutro dok ste još u vodoravnom položaju (krevetu)
  • Na suve i odmorne noge bez otoka
  • Po potrebi noge se mogu posuti talkom (puderom)

Čarape obavezno navlačite i svlačite pomoću specijalnih SIGVARIS gumenih rukavica!

Pravilno navlačenje

1. Obujte SIGVARIS svilenu papučicu za oblačenje čarapa.

2. Uz pomoć gumenih rukavica povucite čarape preko pete.

3. Namestite petu i sa unutrašnjom stranom dlana ravnomerno rasporedite čarapu duž noge i to odozdo nagore, prema kolenu.

4. Odstranite (izvucite) svilenu papučicu za oblačenje čarapa.

5. Podesite visinu čarape i sa unutrašnjom stranom dlana ravnomerno rasporedite čarapu duž noge i to odozdo na gore, prema kolenu.

Pravilno svlačenje

1. Sa obe ruke uhvatite čarapu za gornji rub i povucite ih nadole prema peti, izvrćući je na suprotnu stranu u smeru stopala.

5. Hrapavom površinom rukavice povucite čarapu preko pete i svucite je.

Video

Idi nazad